மலைவேம்பு அழகு குறிப்புகள் || Neem beauty tips || Human Health Tamil ||

635

Neem leaf, intestinal புழுக்களைக் kill; intestinal gas remove; swelling, கட்டிகளைக் crumble; breastfeeding சுரப்பைக் reduce.

source